BestAttest

Certificering koeltechniek

RESCert Warmtepompen

in de Praktijklokalen van het Damiaaninstituut

P. Dergentlaan 220  Aarschot

Aarschot

info en inschrijvingen:

   -  info@bestattest.be

   -  0477425954

RERCert Warmtepompen

 

Tijdens deze opleiding leer je warmtepompen dimensioneren, installeren en onderhouden.


De cursus bezorgt je een overzicht van alle systemen die er op de markt zijn en de nodige kennis van het energie en milieubeleid.


De opleiding is inclusief examen.  Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.


Indien je slaagt voor beide onderdelen, ontvang je een getuigschrift waarmee je het certificaat kan aanvragen.                           


Duur: 8 avonden van 18h30 - 22h00 telkens op maandag en dinsdag (4 weken).


                Startdatum:


                             30/09/2024

                             Examen op dinsdag 05/11/2024


Deze opleiding komt in aanmerking voor een tegemoetkoming via de KMO-Portefeuille.
info en inschrijvingen:

    info@bestattest.be

    0477425954

    of via contactformulier

            

Prijs: € 650 excl btwVerlenging RESCert Warmtepompen


Wil je het certificaat van bekwaamheid Warmtepompen hernieuwen?
Als je slaagt voor deze bijscholing, word je erkenningsperiode verlengd.


Het bekwaamheidsattest Warmtepompen dient na 7 jaar hernieuwd te worden.

De bijscholing informeert over recente wijzigingen in het vakgebied, zowel wat betreft de wetgeving als nieuwe ontwikkelingen en kan maximaal 2 jaar voor de vervaldatum gevolgd worden.

Opgelet:de vervaldatum van het oorspronkelijke attest mag niet overschreden worden alvorens de bijscholing te volgen, ook de aanvraag ter verlenging van het certificaat moet ingediend worden bij RESCert voor de vervaldatum.

                          

Duur: 1 avond van 18h30 - 22h00 


                             bijscholing is voorzien op dinsdag 05/11/2024


info en inschrijvingen:

    info@bestattest.be

    0477425954

    of via contactformulier

            

Prijs: € 145 excl btwVoorbereiding examen Categorie 1

 

Iedereen die koeltechnische handelingen verricht dient over dit certificaat te beschikken. Via een voorbereidende opleiding van drie dagen of zes avonden  willen we  tegemoetkomen aan de vraag om een degelijke vooropleiding te organiseren om zo een reële slaagkans te hebben voor het examen.     lees meer                            

Formule 1 - Avondopleiding

Duur: 6 avonden van 18h30 - 22h00 telkens op maandag en donderdag (3 weken).


                Startdata:


                           03/06/2024

                           09/09/2024 


Formule 2 - Dagopleiding

Duur: 3 dagen van 8h30 - 12h00 en 12h30 - 16h00

       

                    08/04 - 09/04 en 11/04/2024

                    14/08 - 16/08 en 22/08/2024


Deze opleidingen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming via de KMO-Portefeuille.


Het examen is niet inbegrepen in deze vooropleiding.


info en inschrijvingen:

            info@bestattest.be

            0477425954

            of via  contactformulier


Prijs: € 795 excl btw


Examen Categorie I


Het slagen in het examen certificaat in de koeltechniek cat. 1 laat je toe om alle koeltechnische handelingen uit te voeren.

Duur: 1 dag van 8h00 tot 16h00DATA:

      

      13/04/2024 (formule 2 - dagopleiding)

      22/06/2024 (formule 1 - avondopleiding)

      24/08/2024 (formule 2 - dagopleiding)

      28/09/2024 (formule 1 - avondopleiding)

  

info en inschrijvingen:

            info@bestattest.be

            0477425954

            of via contactformulierPrijs: € 780 excl btw

Actualisatie examen


Wij willen tegemoetkomen aan de vraag, om koeltechnici waarvan de geldigheid van het certificaat (5 jaar) bijna verstreken is, door het inrichten van een hernieuwingsexamen. 

We geven een voorbereiding van 2 uur en nadien wordt het examen afgenomen.


DATUM

       30/03/2024

       13/04/2024

       22/06/2024

       24/08/2024

       28/09/2024


info en inschrijvingen:

            info@bestattest.be

            0477425954

            of via contactformulier


Prijs: € 145 excl btw