Voorbereiding

Waarom:


Warmtepompen en koelinstallaties worden soms onoordeelkundig en onzorgvuldig beheerd. Hierdoor bestaat een risico op emissie van gefluoreerde broeikasgassen.

Dankzij een goede opleiding en sensibilisering van de technici wil men deze  emissies ten gevolge van lekverliezen van koelmiddelen uit koelinstallaties zoveel mogelijk beperken.

Het is ook belangrijk dat het personeel beschikt over de nodige technische uitrusting om deze werkzaamheden op een verantwoorde en correcte wijze uit te voeren. Uiteraard moet men de uitgevoerde werkzaamheden voldoende kunnen documenteren.

Ben je actief in de koelsector en wil je doorgroeien naar een officieel erkend koeltechnicus? Via deze vooropleiding bereiden we je voor op het examen dat je achteraf ook kan afleggen.

Categorie I: als de certificering voor deze categorie is behaald mag je als alle werkzaamheden uitvoeren aan alle installaties.

 

Wat:


Theorie koeltechniek (1 sessie)

Theorie wetgeving (1 sessie))

Koeltechnische handelingen (2 sessies)

Hardsolderen (2 sessies)

De lessen worden gegeven door Jan. Jan heeft 25 jaar ervaring in koel- en warmtetechnieken en 5 jaar in het geven van deze lessen.


Wie


Deze cursus is een must voor wie actief is in de sector en wil doorgroeien en zich hiervoor willen certificeren


 

 

Wanneer


6 avonden van 18h30 - 22h00 telkens op ma en do of 3 dagen van 8h30 - 12h00 en 12h30 -16h00

 

 

Waar


In de praktijklokalen van het Damiaaninstituut P. Dergentlaan 220 Aarschot


Voor meer info 0477425954, info@bestattest.be of via contactformulier